Posts Tagged ‘Anket’

Kurumsal Eğitimler Araştırmamız (Anket) 1 Yılı Tamamladı (Güncellendi)

Kurumsal eğitimler konusunda bundan tam bir yıl önce 10 soru üzerinden bir anket başlatmıştık. Bazılarında ortaya çıkan eğilimi ilginç bulduğumu söylemeliyim.

Araştırma

Araştırma eğitim alanında da gelişmenin ayrılmaz bir parçası. Çağımızda kurumsal eğitimler giderek eğitim bilimlerindeki araştırma ve yeniliklerde öncü rol oynamaya başladı. Bu alanda metodolojik hazırlanmış anketler tüm ilgililer için değerli birer yol gösterici olabiliyor.