Eğitimcilerden İngilizce Konuşma Eğitimi; Konusarakogren.com – İlandır


Yabancı dil bilmek hem sahip olunabilecek iş imkânlarını genişletirken hem de dille beraber yeni bir kültürü de bireye getirerek sosyal çevresini genişletmesine ve bu çevrede saygın bir kişi olabilmesine olanak tanımaktadır. Yabancı diller arasında hemen herkes tarafından konuşulan ve bilinmesi artık neredeyse bir zorunluluk haline gelmiş olan dil elbette ki İngilizcedir.

İngilizce eğitim artık küçük yaşlardan başlayarak verilmekte ve iyi derecede İngilizce yazı yazabilen ve konuşabilen bireyler yetiştirilmektedir. Sadece İngilizce güzel ve akademik yazılar yazabilmek yeterli olmadığı gibi sadece konuşma üzerine egzersizler yaparak iyi İngilizce konuşabilmek de yeterli değildir. Bu iki yetenek paralel şekilde geliştirildiğinde gerçekten İngilizce bilen insanlar ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda dil eğitimi alırken gramer öğrenmeye özen gösterildiği kadar kelime bilgisinin geliştirilmesine ve doğru telaffuz etmeye de özen gösterilmelidir.

Dil eğitiminde önemli bir diğer husus ise pratik yapmaktır. Öğrenilen gramer ve kelime bilgileri pratik yapılarak pekiştirilmeli ve konuşma içerisinde aktif olarak kullanılmalıdır. Ancak düzenli yapılan pratiklerle dil tam anlamıyla öğrenilebilir ve gün geçtikçe geliştirilebilir. Yapılan pratikler dil eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra hemen her insanda bulunan konuşma korkusunun yenilmesine ve zaman içerisinde daha akıcı bir şekilde konuşulmasına da yardımcı olmaktadır. Yani pratikler sayesinde hem dil eğitiminize destek olabilir, öğrendiğiniz bilgileri pekiştirebilirsiniz hem de aynı zamanda pratik yaparak konuşma korkunuzu yenebilir ve akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilirsiniz.

İngilizce dil eğitimi seviyelere göre değişiklikler göstermektedir. Yani hiç İngilizce bilmeyen birine öğretilen İngilizce ile belli bir altyapıya sahip bir kimseye verilen gramer eğitimi aynı değildir. Örneğin başlangıç seviyesinde bir kimse öncelikle basit cümle yapıları, tanışma diyalogları, ingilizce günler, aylar, saatler gibi bilgileri öğrenmektedir. Bu temel bilgiler oldukça basit gibi görünse de aslında temelde bilinmesi gereken en önemli bilgilerdir. Yazı yazarken bunların aklınıza gelmemesi ya da karıştırmanız büyük önem taşımamaktadır çünkü geri dönüp kontrol etme yahut hatayı fark ettiğinizde düzeltme şansınız bulunmaktadır. Söz konusu İngilizce konuşmak olduğunda ve konuşmaların birçoğunun spontane gelişeceği düşünüldüğünde bu tarz gün, ay, saat, numara gibi temel bilgilerin biliniyor olması oldukça önemlidir çünkü günlük konuşmalarda bile kullanılan bilgiler olduklarından dolayı karıştırılmaması gerekmektedir. İleri derecede İngilizce bilen kimseler bile zaman zaman bu tarz temel bilgileri hatırlamakta güçlük çekmekte veya birbirine karıştırmaktadır. Bunun nedeni ise gün, ay, saat, numara, alfabe gibi bilgilerin sıralarına göre öğrenilmesi ve çok sık kullanılmamasıdır. Bu gibi yanılgılara düşmemek adına öğrenilen temel bilgiler de pratik yapılarak pekiştirilmelidir. Yazı yazarken duraksayıp sayarak karar verebilme ya da açıp sözlükten bakma fırsatınız olsa da konuşma esnasında böyle bir şansınız bulunmamaktadır bu sebeple bu temel bilgiler iyice öğrenilmeli ve beyinde kalıcı hale getirilmelidir.
.


.
.

Wall Street Institute

Yorum, Katkı ve Sorularınız