Kitaplar – “Öğrenme Stilleri” ve “Beyin Yarım Kürelerinin Gizemi” H. Alp BOYDAK


Üç Konu

Eğitim konusuyla ilgileniyorsak insanların farklı “öğrenme stili” gruplarından bir veya birkaçına gireceğini, çabalarımızı bu bilginin ışığında organize etmemizin sonuç üzerinde “belirleyici” olacağını bilmemiz gerekiyor. “Çoklu zeka” ve öğrenme sürecinde beynimizin nasıl işlediği konularını ise ayrıca belirtmeye bile gerek yok.

İki Kitap

H. Alp BOYDAK’ın kolay anlaşılır bir dille kaleme alınmış eserlerinden ikisi işte bu konularda temel kaynaklar. Eğiticinin Eğitimi müfredatınız için doğrudan alıntılar yapabileceğiniz, katılımcılarınıza kaynak olarak önerebileceğiniz başucu kitapları.

Bir Öneri

Öğrenme stilleri aslında kendimiz ve özellikle çocuklarımız için iyi bilmemiz gereken bir konu. Çocuğunuzun okulda başarısız kaldığını mı düşünüyorsunuz ? Belki de, tek tip “öğrenme stili” üzerine inşa edilmiş klasik eğitimin, sayıları hiç de az olmayan kurbanlarından biridir. Örneğin, hiperaktif olduğunu düşündüğünüz çoğunuzun sadece bir “kinestetik” olduğunu öğrenmek için zaman kaybetmek istemezsiniz.

Yaşamımızın diğer tüm ayrıntılarını, bu arada iletişimimizi de etkileyen öğrenme stili grubunuzu belirleyebilmek üzere kitapta sunulan testler size yardımcı olacaktır. İnternette pek çok “öğrenme stilleri testi” daha bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bir arama yaparsanız bir çok özel okulun sınıflarını ve öğretmenlerini artık “öğrenme stillerine” göre gruplandırmaya başladığını da göreceksiniz.

Ve Bir Tehdit :)

Kurumsal bir eğitimci iseniz alanınızdaki çağdaş yaklaşımlar konusunda geri kalmak istemezsiniz. Bir kitap 13 baskı yapmış ise onu sizden önce okumuş ve bilmediğiniz konularda sorular soran katılımcılarla karşılaşma ihtimaliniz de o derece yükselmiş demektir. Aslında uzunca bir süredir öğrenme stilleri konusunu kendi seminerlerime giderek artan dozda yedirmeye gayret ediyorum. Katılımcılar için ön değerlendirme anketlerinde hangi gruba dahil olduğunu belirlemeye yarayacak bölümler yerleştiriyor ve seminerlerde her grubun eğiticilik aşamasında dikkat etmesi gereken konuları ayrıca işliyorum. Çünkü öğrenme stilleri en az öğrenci kadar öğretmen için de değerlendirilmesi gereken temel konular arasına girdi bile.

H. Alp Boydak Kimdir?

University of Missouri, Columbia (ABD) “Öğrenim Teknolojisi ve Program Geliştirme” üzerine yüksek lisans.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği ve Program Geliştirme Uzmanlığı

Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Bir çok bilimsel projede yöneticilik ve Eğitim Danışmanlığı

TED Bursa Koleji Genel Müdürlüğü

Sn. Boydak, Öğrenme Stilleri, Çoklu Zeka, Beyin Yarım Küreleri, Ezbersiz Eğitim, Sağ Beyin Temelli İngilizce Öğrenimi, Buluşçuluk, Yaratıcılık konularında çalışmakta, seminer ve konferanslar vermektedir.

Kitapları

Öğrenme Stilleri – Beyaz Yayınları
Beyin Yarım Kürelerinin Gizemi – Beyaz Yayınları
Lider Öğretmen – Beyaz Yayınları
Ezbersiz Eğitim Akreditasyonu – Beyaz Nokta Vakfı (Henüz yayımlanmamış)

Wall Street Institute

Yorum, Katkı ve Sorularınız