Kurumsal Eğitimler ve Yönlendirme


Kurumsal eğitimlerin süresi daima sınırlıdır demiştik. Bu süre zarfında tamamı aktarılabilecek konular vardır tabi ki. Genellikle kurum içi teknik bir sürecin veya bürokrasinin nasıl işlediği gibi. Birçoğunda ise konunun tamamının bu kısa sürelerde işlenebilmesi mümkün olmayacaktır. Sosyal disiplinler ile ilgili olanları örnek verebiliriz. Düşünün ki, bu alanlarda örgün eğitimde 2-4 yıllık akademik süreçler söz konusu. ‘Eğitimcinin Eğitimi’ bunlardan biri örneğin. Onun kurumlara uyarlanmış hali ‘Eğiticinin Eğitimi’ de, biraz farklılaştırılmış, biraz daha daraltılmış olsa bile, yine de birkaç günlük iş değil kuşkusuz…

İşte böylesi (‘açık uçlu’ diyelim) seminerler için eğitimcinin ‘öncesi, sırası ve sonrasına’ dair sorumlulukları olmalıdır. Gerçekten de, açık uçlu eğitimlerde, katılımcının seminer sonrasında ilerlemesi gereken daha yolu olacaktır. Bu aşamanın bir kısım sorumluluğunu da eğitmen üstlenmek zorundadır. Eğitmek, eğitimde amaçlanan hedefe yönlendirmeyi de doğal olarak içerir zaten. Hele ki onları yolun bir yerlerinde bırakacaksanız.

Eğitimin programlanmasından raporlanmasına kadar her aşamasında şu üç kritik amacın gözden uzak tutulmaması gerekecektir.

Varsa –ki, yaygındır- önceki yanlışları (eski programı) silip yerine doğrusunu yerleştirmek (yeniden programlamak) Alanında belli bir süredir eğitim vermekte olan bir eğitimci zaten artık gelebilecek tüm soru ve sorunlara aşinadır. Bu süreç –kimseyi kırmadan- hayali ve sevimli bir “bay yanlış” üzerinden somutlaştırılabilir de…

Katılımcıları alternatifler arasında ‘doğru olan yolun’ önüne getirip orada bırakmak veya daha iyisi, pratik kazandırmak üzere biraz da ilerletmek (Burada ‘oltadan’ yani metodolojiden tabi ki bahsedilmeli fakat disipliner teoriden çok pratiğe odaklanmalıdır)

Sonrasında kendi başına nasıl ilerleyebileceklerini tarif ve teşvik etmiş olmak. Kaynaklar sunmak. Karşılaşabilecekleri güçlükleri zihinlerinde peşinen küçültmek, bunlara hazırlamak.

Eğitim esnasında bu gereklerin grubun kimliğine ‘özelleştirilerek’ aktarılmasını sağlamak üzere anlık uyarlanmasına gayret etmek

Eğitim sonrasında ise bu kez kurumu yönlendirmek, bu konuya odaklanma, belki küçük çaplı bir örgütlenme sağlamak üzere görüş paylaşmak.

Yoksa, kurumsal eğitimler bir konunun ‘özetlenip gidilmesi’ tabi ki değildir.

Wall Street Institute

Yorum, Katkı ve Sorularınız