“Eğiticinin Eğitimi” Mi, “Etkili Sunum Teknikleri” Mi?


Sitemizin adının “Eğiticinin Eğitimi” olmasına karşın, içeriğin daha çok -ve şimdilik- sunumlar etrafında geçmesi yanıltmasın… Giriş yazımızda belirttiğimiz gibi bu sitenin amacı “Eğiticinin Eğitimi” seminerlerimiz sırasında niteliği gereği ayrıntılarına fazlaca girilmeyen konularda kendilerini dışarıdan destekleyebilmek adına katılımcılarımız için rahatça ulaşabilecekleri bir yardımcı kaynak oluşturmak.

Bilgisayarda sunum hazırlama, doğrudan seminer içinde yer alamadığı halde katılımcılardan yoğun  soruların geldiği bir alt ve kenar alandır. O nedenle öncelikle derli toplu bir ‘sunum hazırlama’ paketi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu açıdan bakıldığında, misyonu gereği sitemizin ismi ve içeriği anlamını bulmasına rağmen, giriş yazısını okumaksızın gezinen çoğunluk için “Eğiticinin Eğitimi” konusunun daha çok ‘sunumlar’ etrafında şekillenen bir alan olduğu yanlış algılaması uyanabilir.

Bu konu çok önemli, çünkü tam da bu anlamda -suiistimallere hizmet eden- yaygın bir algı karışıklığı var zaten. Bir kere bu konuların ağırlıklı olarak işlendiği “Etkili Sunum Teknikleri” adıyla seminerler de var ve bu başlı başına bir eğitim konusu. Ama diğer taraftan, içeriği sadece o ‘etkili sunum’ konularından oluştuğu halde adına “Eğiticinin Eğitimi” denilenleri de görüyorum ki, işte bu artık –bilinçli veya bilinçsiz- insanları kandırmaya giriyor. Öyle ki, ilan edilmiş içerikte ne eğitim, ne eğiticilik konuları birer alt başlık halinde bile yoklar…

Kendi adımıza “iyi şeyler” yapmaya çalışırken, ismimize karşın içeriğimizle gerçekte bu karmaşaya hizmet mi ediyoruz sorusu işte o zaman can yakmaya başlıyor.

‘Etkili sunum’ konusu tek başına ele alındığı zamanlarda eğitim kavramı ile çatışmaya uzanan “her yol mübah” noktalarına kayabiliyor. Oysa eğitimde amaç, “pazarlama kaygısı ile ikna etmek” ya da “yükselme kaygısı ile takdir uyandırmak” ve hep öğütlendiği üzere iyi yönleri öne çıkarıp, eksik olanı ustaca örtebilmek değil, aksine ‘dinleyicilere kazandırmak’ ile ilgili. Etkili sunum konusu eğitim ile birlikte işlendiğinde amaç ‘ben‘ olmaktan çıkıyor ‘onlar‘ haline geliyor.

Şimdi tekrar durumun vehametine dönelim. Demek ki, yukarıda işaret ettiğimiz gibi adı yanlış konulmuş seminerlerde siz ‘eğiticinin eğitimi’ aldığınızı düşünürken, aslında eğiticilikten daha da uzaklaştırılabiliyorsunuz. Belki burada artık bir alan farklılaştırmasına gitmenin zamanı gelmiştir. Belki “Eğitimde Etkili Sunum Teknikleri” adıyla yeni bir başlık açılmalı.

Eğitimde sunum konusu meşhur tabir ile amaç değil sadece bir araç. “Ben sunum işini beceremem” diye düşünüyorsanız umutsuzluğa kapılmanın anlamı da yok. Zira iyi bir ‘sunumcu’ olmadan da iyi eğitim verebilmeniz mümkün ve hatta önceliklidir. Her ikisi birden varsa ne ala. Tüm bu koşturmacada amacımız da bu değil mi zaten?

Wall Street Institute

Yorum, Katkı ve Sorularınız